Koren

Gemengd Koor Animato

Op 19 maart 1961 werd in Zeilberg "Animato" opgericht (Animato staat voor:"Levendig - opgewekt"). Het gemengd koor heeft de langste geschiedenis.In de loop der jaren heeft het zich steeds verder ontwikkeld tot een koor dat profane muziek zingt. ”Animato” treedt regelmatig naar buiten met concerten in de regio of thuis in Zeilberg tijdens het lente-  of kerstconcert. Het repertoire wordt door de leden gekozen in samenspraak met de dirigent en is heel divers. Zo zingen zij gedeeltes uit musicals, opera’s, gospels en zijn ook bereid om zich op het gebied van wereldmuziek te begeven. Het koor staat o.l.v. Harry Boom.

Bekijk hier de inhoudsopgave van de repetitiemap.

Het gemengd koor repeteert wekelijks op maandag van 20.45 tot 22.30 uur in zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Deurne-Zeilberg.Koor Vela Monte 

Op 19 maart 1961 werd in Zeilberg "Animato" opgericht, een gemengd koor met een divers repertoire. Onder de paraplu van Animato ontstond in juni 1978  het “Zeilbergs Jongerenkoor”  voor jongeren rond de 20 jaar. Vanaf 2004 gaat dat jongerenkoor verder als dameskoor onder de naam “Vela Monte”, wat in het Italiaans "Zeil" en "Berg" betekent.  Tegenwoordig bestaat Vela Monte nog steeds alleen uit vrouwen, in de leeftijd van 45-60 jaar, en staat het onder leiding van dirigent Harry Boom. “Vela Monte” zingt populaire voornamelijk Engelstalige muziek. 

Koor Vela Monte repeteert iedere maandag van 19.00 tot 20.40 uur in zaal de Zwaan aan de Blasiusstraat 11 Deurne- Zeilberg.

De website van Vela Monte is te vinden op www.velamonte.nl

 

Samen vormen de twee koren: Zangvereniging Animato 

 

Zangvereniging Animato is aangesloten bij de overkoepelende organisatie 
Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriaverenigingen in Nederland  ( KBZON )

De statuten van de vereniging werden tijdens de algemene leden vergadering van 28-11-'94 door de toenmalige leden goedgekeurd en zijn notariëel vastgelegd bij akte d.d. 27-12-'94 door notaris Mr. A.C.A. Bots in het bijzijn van toenmalige voorzitter Nico Kooter, secretaris Henk van de Kerkhof en penningmeester Berry Welten.

Het huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd op 27 maart 2023.

De vereniging "Animato" staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, afdeling verenigingen onder no: V 40 235383.


Beschermheer

Ton Keunen


Erevoorzitter

Martien Keunen 

 

Ereleden

1978 Tinus Keunen 

1979 Toon Koolen 

1980 Reinier Beijers 

1983 Jan van der Loo 

1984 Jan Scholte 

1989 Jan van den Berkmortel

 2002 Berry Welten

 2004 Henk van de Kerkhof

 2004 Tilly Claessens

 2005 Nico Kooter 

2005 Leo Vogels

2020 Leo Claessens


 Lid van verdiensten

1984 Annie Berkers-Mennen