Inschrijfformulier Vriend, donateur, sponsor of eenmalige bijdrage
Inzender van dit formulier verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Animato om per kwartaal vanaf inschrijfdatum bedragen wegens contributie en andere geldelijke verplichtingen van onderstaande IBAN rekening af te schrijven. Het Incassant ID van Animato-Zeilberg is NL82ZZZ402353830000. Het adres van het secretariaat is: Animato Deurne-Zeilberg Rietgors 8 5754 CT Deurne