ANIMATO INSCHRIJFFORMULIER MUTATIEFORMULIER
Naam(*)
Ongeldige invoer
Voorletters(*)
Ongeldige invoer
Roepnaam(*)
Ongeldige invoer
Adres(*)
Ongeldige invoer
Postcode(*)
Ongeldige invoer
Woonplaats(*)
Ongeldige invoer
Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer
Telefoonnummer(*)
Ongeldige invoer
Mobielnummer
Ongeldige invoer
Emailadres(*)
Ongeldige invoer
Koor(*)
Ongeldige invoer
Reden indiening formulier(*)
Ongeldige invoer
Wijziging per(*)
Ongeldige invoer
Inzender van dit formulier verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Animato om per kwartaal vanaf inschrijfdatum bedragen wegens contributie en andere geldelijke verplichtingen van onderstaande IBAN rekening af te schrijven. Het Incassant ID van Animato-Zeilberg is NL82ZZZ402353830000. Het adres van het secretariaat is: Animato Deurne-Zeilberg Rietgors 8 5754 CT Deurne
Incassomachtiging akkoord(*)
Invoer van dit veld is verplicht.
IBAN nummer(*)
Ongeldige invoer
Koor ‘Vela Monte’ en gemengd koor Animato zijn onderdeel van vereniging Animato.
De statuten en het huishoudelijk regelement van Animato zijn in te zien bij de secretaris en penningmeester, of op www.animato.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, en kan aan het eind van een kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzegging zal geen restitutie plaatsvinden.
Contributie € 35,00 per kwartaal (vanaf 1 april 2017)

Antispam(*) Antispam
Ongeldige invoer
Verzend formulier