Zangvereniging Animato heeft tijdens de jaarvergadering van 6 juli 2020 een aantal van haar leden mogen feliciteren met hun jubileum. Marjo van den Akker vierde haar 12,5 jarig jubileum bij Vela Monte. Els Hermans is 25 jaar lid van Animato, en Antoon Verberne zelfs 40 jaar! Harry Boom is al 25 jaar dirigent van beide koren en werd dus ook in het zonnetje gezet.

Marianne van den Berkmortel was aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur. Berry Welten en Corine Ars waren periodiek aftredend en herkiesbaar. Marij van der Heijden werd door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. Berry Welten, Corine Ars en Marij van der Heijden werden door de leden benoemd als bestuurslid.

Ten slotte heeft Leo Claessens afscheid genomen als actief lid en voorzitter van het bestuur van Animato. Hij droeg deze avond de voorzittershamer over aan Berry Welten. Leo is deze avond door alle aanwezigen verkozen tot erelid !

P1040810 

Op de foto van links naar rechts; Harry Boom, Marjo van den Akker en Leo Claessens

De overige jubilarissen konden helaas niet aanwezig zijn.